Privacyverklaring

  Bij jouw bezoek aan onze website slaan wij gegevens op om onze diensten en websites te verbeteren. We vertellen je graag welke gegevens dat zijn en wat wij er mee doen. Wij nemen de bescherming van jouw persoonsgegevens serieus en wij nemen passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging van deze gegevens tegen te gaan.

  Welke persoonsgegevens gebruikt het Drakenbootfestival?

  Bij de aanschaf van tickets voor het festival of andere bestellingen via de website kan de bezoeker om persoonsgegevens en in het bijzonder om naam, adres, emailadres en telefoonnummer worden gevraagd, welke het Drakenbootfestival verkrijgt. Ook kunnen door het Drakenbootfestival surfgegevens (waaronder IP-adres, datum en tijd van bezoek aan de website) worden verkregen van bezoekers van de website. Hetgeen bezoekers aan gegevens opgeven bij betaling, is voor het Drakenbootfestival onzichtbaar. Dat schermt de betalingsinstantie af. 

  Waar worden persoonsgegevens van bezoekers voor gebruikt?

  Het Drakenbootfestival gebruikt de gegevens in eerste instantie om de overeenkomsten met bezoekers zo goed mogelijk uit te kunnen voeren en voor de interne administratie:ten behoeve van het versturen van de bij het Drakenbootfestival gekochte tickets en/of producten aan de juiste persoon; om bezoekers, bijvoorbeeld via een nieuwsbrief van het Drakenbootfestival, te informeren over wijzigingen met betrekking tot tickets en/of over het evenement; om contact op te nemen voor toekomstige events, producten of diensten. ten behoeve van het aangaan, onderhouden en verbeteren van de (contractuele) relatie met haar (potentiële) klanten, en/of voor het verbeteren van de diensten en producten; om te kunnen bellen of e-mailen, indien dit nodig is, om onze dienstverlening uit te kunnen voeren; voor de analyse van het gedrag op de websites om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op voorkeuren; voor het toepassen en uitvoeren van wettelijke verplichtingen; voor het verzekeren van de veiligheid tijdens evenementen. 

  De gegevens worden niet voor andere doeleinden gebruikt dan hetgeen hierboven omschreven. Wij geven geen persoonsgegevens door aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor de uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt; 

  Surfgegevens en klikgedrag

  Surfgegevens die het Drakenbootfestival verzamelt kunnen worden opgeslagen en gebruikt om het bezoek aan en gebruik van de website statistisch te analyseren en te optimaliseren. Surfgegevens worden (voor zover mogelijk) geanonimiseerd. Alleen geanonimiseerde gegevens kunnen worden doorgegeven aan derden, zoals Google Analytics. 

  Cookies 

  Het Drakenbootfestival behoudt zich het recht voor om, net als de meeste websites, informatie te vergaren door gebruik te maken van zogenaamde “cookies” om het navigeren in de website te vergemakkelijken. Cookies zijn kleine stukjes informatie (bestandjes) die een website op een computer achterlaat. De website instrueert de webbrowser waarmee de website bekeken wordt (bijvoorbeeld Safari of Chrome) om deze cookies op de computer op te slaan. Functionele cookies Om de site goed te laten werken, gebruiken we sessie-cookies. Anders kan de site jouw voorkeuren niet opslaan, zoals taalinstellingen. Of je kan niet inloggen.

  Google Analytics

  We gebruiken Google Analytics om de kwaliteit van de site te verbeteren. Gegevens die we hiervoor opslaan zijn anoniem en delen we niet met andere gebruikers van Google Analytics of diensten van Google. Ook IP-adressen zijn gemaskeerd. 

  MailChimp

  Het Drakenbootfestival verstuurt nieuwsbrieven per email via Mailchimp. Onderaan elke nieuwsbrief die bezoekers van ons ontvangen, hebben bezoekers de mogelijkheid om zich daarvoor af te melden. In geval van afmelding zal de betreffende bezoeker geen nieuwsbrieven met informatie meer ontvangen.

  Hoe kan ik cookies uitschakelen of verwijderen?

  Je kunt ons geen toestemming geven voor het plaatsen van cookies. Of stel je internetbrowser zo in dat hij cookies blokkeert. De meeste browsers leggen uit hoe dat moet in de help-functie. Als je cookies blokkeert, kan het zijn dat onze website minder goed werkt. Google Chrome: Blokkeer cookies in Google Chrome, Microsoft Internet Explorer: Blokkeer cookies in Internet Explorer, Microsoft Edge: Blokkeer cookies in Microsoft Edge, Firefox: Blokkeer cookies in Firefox, Apple Safari: Blokkeer cookies in Apple Safari

  Hoe lang bewaren we de gegevens?

  Het Drakenbootfestival bewaart de persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor de uitvoering van de overeenkomsten en in ieder geval niet langer dan tien (10) jaar nadat de betreffende bezoeker voor het laatst tickets en/of andere producten voor een evenement van het Drakenbootfestival heeft aangeschaft, behoudens voor zover een langere bewaartermijn noodzakelijk is ter voldoening aan een wettelijke bewaarplicht. Genoemde bewaartermijn van tien (10) jaar is gerechtvaardigd omdat het Drakenbootfestival elke vijf (5) jaar een analyse van het klantenbestand maakt.

  Inzage en correctie en intrekking toestemming

  Bezoekers kunnen het Drakenbootfestival via het emailadres nijmegen@drakenbootfestival.nl schriftelijk verzoeken om inzage in, correctie en/of verwijdering van diens persoonsgegevens of een gegeven toestemming in te trekken. Op schriftelijk verzoek zullen eventuele correcties worden verwerkt. 

  Wijzigingen

  Het Drakenbootfestival behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in dit privacy statement. De bezoekers worden geadviseerd om met regelmaat dit privacybeleid te bestuderen ten aanzien van wijzigingen.

  Vragen?

  Heb je na het lezen van dit privacy statement toch nog vragen en/of opmerkingen, laat het ons dan weten via nijmegen@drakenbootfestival.nl.